V neděli 14. září se v hranickém parku za deštivého počasí konal 1. ročník nového běžecko-chodeckého vytrvalostního závodu HRANICE RUN & GO 2014. S podtitulem „ZABĚHNI (UJDI), KOLIK DÁŠ!“ měli všichni účastníci limit 6 hodin na to, aby si vyzkoušeli zdolat například půlmaratón, maratón, padesátku nebo rovnou celou šestihodinovku. Hlavním partnerem byla Všeobecná zdravotní pojišťovna, díky patří také všem partnerům a rovněž organizátorům této akce, poprvé konané v Hranicích (a také poprvé v České republice!). Zajímavostí závodu byla například možnost určit si čas startu kdykoli, každých 10 minut, od 9 až do 12 hodin.

Závodu se zúčastnilo celkem 60 běžců a 3 chodci, z toho byla více něž jedna třetina žen (22). V městském parku, na příjemném, ideálně rovinatém 500m okruhu s měkký povrchem, bylo společně zdoláno celkem přes 3 tisíce koleček, což činilo 1517 km – to je jako vzdálenost z Hranic až do Londýna! Průměrně tak na jednoho běžce (chodce) vychází 24 km!

Celkový věk účastníků byl 2053 let, tj. průměr 32,5 let. Nejmladším běžcem v kategorii mužů byl Mikuláš Kašpařík (5 let), v kategorii žen Marie Kročová (7 let), nejstarším mužem Drago Boroja (60 let) a nejstarší ženou Jarmila Polášková (64 let).

Podrobné výsledky jsou uveřejněny na těchto stránkách ve dvou verzích, jako celkové výsledky podle času startu a podle pořadí v kategoriích. Pro závodníky byly připraveny věcné ceny: kromě diplomu a startovního čísla na památku prémie za dosažení určitých vzdáleností: medaile, kniha, láhev vína, poukazy a další atraktivní ceny od partnerů a sponzorů. Vítězové – absolventi celé 6hodinovky – obdrželi dárkový koš a absolutní vítězové v kategorii mužů a žen pak pohár (sošku).

Vítězem byl nakonec každý, protože v tomto závodě nešlo ani tak o rychlost, ani o umístění, ale především o sebepřekonání. Až 40 běžců tak překonalo vzdálenost větší než 20 km! Dále 10 běžců dosáhlo cíle půlmaratónu, 5 běžců 25 km, 7 běžců 30 km a dokonce 9 běžců uběhlo více než 35 km. Také padlo 7 „Hranických padesátek“!

Po celých 6 hodin vydrželi v parku „kroužit“ 4 borci, z toho 1 žena – celková vítězka kategorie žen, paní Zdeňka Tvrdá z Drahotuš (zdolala 39,642 km), dále Adolf Goebel (45,760 km), na celkovém 3. pořadí byl Zbyněk Šanda (51,127 km) a nejvíce zdolal a absolutním vítězem se stal Dušan Kopečný z Prostějova (62,032 km).

Na celkovém druhém místě se umístil Zbyněk Jelínek z Hranic (52,5 km). V kategorii žen se na 2. místě umístila Ivana Grygarová z Hranic (30 km, s lepším časem), na třetím místě Zuzana Matiašková z Prostějova (30 km) a na čtvrtém místě Zuzana Kročová z klubu Zdravé Hranice (25 km).

Zajímavá statistika vychází, porovnáme-li očekávané vzdálenosti v přihlášce závodníků od těch skutečně zdolaných.

V plánu tak bylo uběhnout (příp. ujít) 1260 až 1505 km, a přitom bylo překonáno 1517 km! Dokonce devět z deseti závodníků (celkem 57) si nakonec splnilo svůj cíl. Téměř jedna třetina závodníků (20) pak svůj stanovený cíl překonala, a to průměrně o 6 km. Největší radost udělali sobě a organizátorům úspěchy, při kterých byly cíle patřičně překonány: rovnou 50 km místo plánu 20 až 30 km (2 případy), 47,5 km místo 30 km, 30 km místo 10 km nebo 16 km místo 5 km.

Pořadateli akce byli nezisková organizace Tricent Hranice, obecně prospěšná společnost, a poradenské centrum Žít zdravěji. Byl to již v pořadí náš třetí závod, po rodinném běhu PODZIMNÍ (2013) a LETNÍ (2014) HRANICE BĚHAJÍ. Cílem organizátorů bylo umožnit všem účastníkům radost ze společného pohybu a především z vlastního výkonu.

Poděkování patří těmto konkrétním firmám, organizacím a institucím, kteří akci podpořili finančními nebo věcnými dary, či pomocí s organizací: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Město Hranice, SK Hranice Atletika, OLTIS Group, Autoservis Auto-Drei, Garden Technik Šobora, Restaurace Monika, ABC Vitalita, Fitko na plovárně, Masáže Aleš Baďura, MIJOKA, ASTRA Office, BonTon, AVITIS a GRAPP; mediálnímu partneru Přerovský a Hranický Deník; a partnerům Maratonský klub Prostějov, Liga stovkařů Olomouc, Běhej.com, BezvaBěh.cz, BěžeckéZávody.cz a Tělocvičné jednotě Sokol Hranice.

Děkujeme všem účastníkům, kteří se i přes nepříznivé deštivé počasí postavili na start!